Погледът във Вашето бъдеще…

Започва сега

В Линде всеки ден е възможност: възможност да учите, да се развивате, да споделяте успеха и да дадете своя принос за една от водещите компании за индустриален газ и инженерство. Възползвайте се от възможността: направете следващата стъпка с нас.

Намерете работа в любима локация


Did you know?

If we were to combine all our installed hydrogen vehicle or fuel-cell vehicle fueling capacity, we could travel 1.4 bn km emission free – from earth to Saturn (and even a little extra turn).

Linde Hydrogen Center

Последни актуализации

С кликване върху един пост, вие сте наясно и сте съгласни, че вашите лични данни (по-специално си IP адрес), могат да се прехвърлят към съответния доставчик на социалните медии и да бъдат обработвани и използвани от него, както е описано по-подробно в своята декларация за поверителност. Можете да намерите повече информация за доставчиците на социални медии и лични данни, които се прехвърлят в нашата Декларация за поверителноств частта, занимаващи се с Media стена за социално.
Fetching data ...

Намерете работа в любима локация